Blog Content

Home – Blog Content

3. ročník výstavy – ako súčasť EXTRAPOLÁCIE 2015, 24.9.-25.10. 2015, Slovenské technické múzeum Košice

Výstava dejín výpočtovej techniky na Slovensku s motivačnými prednáškami univerzít, ústavov SAV a súkromných firiem.

Zámerom výstavy bolo predstaviť odbornej aj laickej verejnosti začiatky informatiky na Slovensku od roku 1956 do roku 1990 s prezentáciou súčasného stavu vysokovýkonného počítania na Slovensku a akademickej siete SANET.

V spolupráci s košickými univerzitami, ústavmi SAV a súkromnými firmami v Košiciach boli usporiadané sprievodné podujatia – odborné motivačné prezentácie s cieľom hovoriť na báze našej IT minulosti o súčasnom stave informatiky    a o víziách do najbližšej budúcnosti.

Celý projekt bol zameraný hlavne na mládež, ktorú mal poučiť a motivovať do ďalšieho štúdia IT s novým pocitom perspektívy pre prácu a uplatnenie v spoločnosti.

Poďakovanie partnerom, ktorí pomohli, aby sa táto výstava mohla realizovať:

Slovenské technické múzeum Košice, Slovenská akadémia vied Bratislava, Slovenská akademická sieť SANET, Technická univerzita Košice, Visit Košice, OZ Agnicoli, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika Košice, Slovenský zväz vedecko-technických spoločností, Slovenská spoločnosť aplikovanej kybernetiky a informatiky, Matúš Pališin, Michal Suchánek

 

Leave a Reply

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *